کوزدير اسبنړ جاکړ بابا کښې د ونو بې دريغه کټائى شوروده

کوزدير اسبنړ جاکړ بابا کښې د ونو بې دريغه کټائى شوروده

د کوزدير اسبنړ په سياحتى مقام جاکړ بابا کښې ټمبر مافيا يعنى د ونو دښمنان سرګرم دى ، په درځنونو قيمتى ونې ئې وهلى . مقامى خلق وائى چې مافيا ورته باقاعده د آرے مشينان لګولى ، خو د فارسټ محکمې هيڅ حرکت په نظر نه راځى ، ځائى اوسيدونکى وائى چې دا لاڅنګه د عمران خان بلين ټرى سونامى دے ، که د ونو کټائى بنده نه شوه نو لرې نه ده چې دا ښکلى ځنګلونه هم سپيره غرونه پاتې شى
دکوزدير اسبنړ علاقې نه بره په غرکښې د جاکړ بابا په مقام د ونو دښمنان يعنى ټمبر مافيا سرګرم ده او په درځنونو ونې ئې وهلى دى ، مقامى خلق وائى چې ټمبر مافيا ونو وهلو ته کار وئيلې او باقاعده ئې ورته د آرے مشينان لګولى
مقامى خلق ګيله کوى چې يو طرفته د پى ټى ائى حکومت په بلين ټرى سونامى زور راوړې او بوټى لګوى ولې بل طرفته مافيا غټې غټې ونې وهى او حکومت ترې ځان نه خبروى
مقامى ذرائع وائى چې د ځنګلاتو محکمې ځائى چارواکى وائى چې جاکړ بابا ډير لرې ځائې دې او د دوى ورته رسائى نه کيږى ولې خلق وائى چې که په فورى توګه ايکشن وانه خستې شو نو د ورځو په حساب ځنګل تاله واخله او ډير زر ممکنه ده چې ځنګل تاله شى او سپيره غرونه پاتې شى