کوهستان کښ د نامعلومه تنانو په يو کور ډزو کښ دري کسان وژلے شوي

کوهستان کښ د نامعلومه تنانو په يو کور ډزو کښ دري کسان وژلے شوي

د بره دير په لري پرته علاقه تيلي بانډه کوهستان کښ نامعلومه تنانو په يو کور ډزي کړي دي چي په کښ د يوي زنانه په شمول دري کسان وژلے شوي دي
زائي پوليسو د پيخي په اړه مقدمه درج کړي ده او پلټني شروع کړي دي د تفصيلاتو تر مخه د بره دير په لري پرته سيمه تيلي بانډه کوهستان کيي بيګا د شپي ناوخته نامعلومه تنانو د بانډي په يو کور ناتاره ډزي کړي دي چي پکي د يوي زنانه په شمول دري تنان وژلے شوي دي وژلے شوو تنانو کي شامدو خان ساجده بي بي اوزمان خان شامل دي زايئ پوليسو د پيخي په اړه ايف ائي ار درج کرے دے او پلټنيئ شروع کري دي