کے الیکټریک کراچۍ کورني صارفینو لپاره بجلي ګرانه کړی ده

کے الیکټریک کراچۍ کورني صارفینو لپاره بجلي ګرانه کړی ده.
کے الیکټریک محکمے د بجلي نوي نرخونو تفصیلات جاري کړي چې له مخه به یې درې سوه یونټ نه زیات بجلي استعمال کوونکو لپاره بجلي ګرانه ولې شي.کے الیکټرک وائي چې مخکې به درې سوه نه زیات یونټ استعمال کوونکو خلقو پنځلس روپۍ او پنځه څلوښت پيسی ورکولې ولې وس به د یونټ په سر اوولس روپۍ او شبیته پيسی ‌‌‌‌‌‌ډاکوي.همداسی اووه سوه نه زیات یونټ خرچه کوونکو لپاره بجلي شل روپۍ اوویه پيسی د یونټ په سر ګرانه کړی شوی ده