ګريټراقبال پارک کيس ، متاثره زنانه د شپږ ملزمانو پيزنګلو کړې

ګريټر اقبال پارک کيس ، متاثره زنانې د شپږ ملزمانو پيژنګلو کرې ، متاثره زنانې په کيمپ جيل کښې د يو سل پنځه پنځوس نه زيات ملزمانو شناخت پريډ کړې چي پکې زنانې د شپږ ملزمانو شناخت اوکړو

پوليس لطرفه په حراست کښې اغستي شوي د يو سل شپيته کسانو شناخت پريډ لپاره د ګريټر اقبال پارک متاثره زنانه کيمپ جيل ته رسيدلې د زناني جج په موجودګې کښي د ملزمانو د شناخت عمل سر ته رسيدلې ، د کيمپ جيل سپرټنډنټ هم د شناخت پريډ په موقع موجود وو، د جيل ذرائعو مطابق د شناخت پريډ دوران زنانې يوسل پنځه پنځوس کسانو کښي د شپږ ملزمانو پيژنګلو اوکړه ، د شناخت پريډ په موقع جيل نه بهر د ګرفتار کسانو کورينو لطرفه احتجاجي مظاهره هم شوې