ګلګت بلتستتان اوس انټرنيشنل ټورزم لوجې به ډيره ترقى کوى ، وزيراعظم عمران خان

وزیراعظم عمران خان ويلی دی چې ګلګت بلتستان اوس انټرنیشنل ټورزم لوجې به ډير مخکې ځې او خيال اوکړي چې خپلې زمکې خرڅې نکړي ولې چې اوس به پيسو واله حلق تاسو نا په ارزانه زمکې آخلی او دلته به پيسه ګاټې ،وزيراعظم عمران خان سکردو انټرنیشنل ائيرپورټ او جګلوټ روډ افتتاح په وخت زياته کړه چې زمه کوشش دی پسمانده علاقې د ملک نورو ترقیافته علاقو برابر کړم او غربت حتمې لپاره احساس پروګرام او هيلتھ کارډ به ډير فائده مند ثابت شي

وزیراعظم عمران خان يو ورځني دوره باندې ګلګت بلتستان ته تللي او هلته سکردو انټرنیشنل ائيرپورټ او جګلوټ سکردو سړک افتتاح کړي او په سکردو کښې يو لوئې اولسي غونډې ته حطاب کړي، وزیراعظم عمران خان وويل چې ګلګت بلتستان اوس انټرنیشنل ټورزم لوجې به ډير مخکې ځې او خيال اوکړي چې خپلې زمکې خرڅې نکړي ولې چې اوس به پيسو واله حلق تاسو نا په ارزانه زمکې آخلی او دلته به پيسه ګاټې ،ولې نا چې تاسو خپلې خورې نا په خپله پيسه اوګاټې، وزیراعظم وويل چې سوزرلينډ ټوريزم نا هر کال اوويا اربه روپې ګاټې او ګلګت بلتستان د سوزرلينډ په مقابله کښې ډير لوي او ډير ښئسته دی نو اوس به دلته هم په اربونو روپی صرف دی ټوريزم نا راځې وزيراعظم عمران خان سکردو انټرنیشنل ائيرپورټ او جګلوټ روډ افتتاح په وخت زياته کړه چې زمه کوشش دی چې پسمانده علاقې د ملک نورو ترقیافته علاقو برابر کړم او غربت حتمې لپاره احساس پروګرام او هيلتھ کارډ به ډير فائده مند ثابت شي