یونیورسټیانو په تیرو دری کالونوکښی په تحقیق د یوی روپی نه لګولو انکشاف شوی

یونیورسټیانو په تیرو دری کالونوکښی په تحقیق د یوی روپی نه لګولو انکشاف شوی

د خیبرپختوخوا په بعضو یونیورسټیانو په تیرو درئی کالونوکښی په تحقیق د یوی روپی نه لګولو انکشاف شوی،په تحقیق د ټولو نه سیوا فنډ خیبر میډیکل یونیورسټی یعنی اته پنځوس کروړه روپی لګولی

د خیبرپختونخوا په بعضو یونیورسټیانو کښی په تحقیق د یوی روپی د نه لګولو انکشاف شوی،په دی یونیورسټیانو کښی یونیورسټی اف شانګله،زرعی یونیورسټی ډی آئی خان،ایبټ آباد یونیورسټی اف سائنس اینډ ټیکنالوجی او بی نظیر یونیورسټی شرینګل شاملی دی،دی ټولو یونیورسټیانو په تیرو درئی کالونو کښی په تحقیق یوه روپی هم نه ده لګولی،بلطرفته خیبرمیډیکل یونیورسټی په درئی کالو کښی اته پنځوس کروړه روپی په تحقیق لګولی دی