ابيټ آباد مائن کښې دوه مړه او دري سخت ژوبل شوي

د ابيټ آباد شيروان په حدونو سوپ سټون مائن کښې راګیر شوي پينځه مزدورانو دوه مړه او دري سخت ژوبل حالت کې ریسکیو ډبل ون ټول ټو راويستى دي ژوبل مزدورانو ابتدايي طبى امداد ورکولو وروسته ډى ايچ کيو هسپتال ابيټ آباد ته رسولې شوي دي

د ابيټ آباد شيروان په حدونو سوپ سټون مائن کښې راګیر شوي پينځه مزدورانو دوه مړه او دري سخت ژوبل حالت کې ریسکیو ډبل ون ټول ټو راويستى دي ژوبل مزدورانو ابتدايي طبى امداد ورکولو وروسته ډى ايچ کيو هسپتال ابيټ آباد ته رسولې شوي دي